Politica de confidentialitate

Faceți clic aici pentru a modifica setările de confidențialitate.

1. Informații generale

Această declarație privind politica de confidențialitate a datelor se aplică în ceea ce privește site-ul web www.klingspor.ro.
Site-ul este găzduit de către Werkbank GmbH, un furnizor de servicii extern (Hoster). Datele cu caracter personal colectate pe acest site web sunt stocate pe serverele acestui hoster. Hosterul nostru va prelucra datele dvs. numai așa cum este descris în această politică de confidențialitate și numai pe baza contractului de prelucrare a datelor încheiat între noi în acest scop și va urma instrucțiunile noastre cu privire la aceste date. Serverul web și conținutul web al Klingspor sunt operate și întreținute în Germania de către sau în numele Klingspor AG.

Klingspor colectează și utilizează datele cu caracter personal numai în conformitate cu legislația relevantă privind confidențialitatea datelor. Datele cu caracter personal, așa cum sunt definite în art. 4 din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR) este orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, de exemplu, nume, adresă, adrese de e-mail etc.

În Politica noastră de confidențialitate folosim termeni care sunt utilizați și definiți în GDPR. De exemplu, în contextul legislației privind confidențialitatea datelor, termenul "prelucrare" înseamnă: orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea etc.

Criptare SSL / TLS
Acest site utilizează criptarea SSL / TLS din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzile sau cererile de informații pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului web. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului dvs. se schimbă din "http://" în "https://" și apare un simbol de lacăt pe bara de adrese a browserului dvs. Atunci când este activată criptarea SSL / TLS, datele pe care ni le trimiteți nu pot fi citite de către terți.


2. Operator

Operatorul, astfel cum este definit la art. 4 (7) din GDPR și alte legislații naționale privind confidențialitatea datelor din statele membre ale Uniunii Europene și alte reglementări privind confidențialitatea datelor, este

Klingspor AG

Adresa:
Hüttenstraße 36
35708 Haiger
Germania

Tel.: + 49 27 73 / 9 22 - 0
Fax: + 49 27 73 / 9 22 - 2 80/-396
Email: info@klingspor.de

Dacă aveți întrebări, sugestii sau comentarii pe tema protecției datelor și a respectării drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail dpo@klingspor.de


3. Utilizarea datelor

3.1 Generalități
Puteți accesa site-ul nostru web fără a fi nevoit să dezvăluiți în mod activ informații despre identitatea dumneavoastră. Cu excepția cazului în care este suprimat de dumneavoastră sau de software-ul utilizat de dumneavoastră, browserul instalat pe dispozitivul dumneavoastră transmite în mod normal doar informații tehnice generale către serverul site-ului nostru web pentru a permite conectarea la site-ul web (de exemplu, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, numele gazdei dispozitivului, setarea limbii, data și ora sau durata accesului, conținutul accesat, site-ul web de pe care provine accesul). Aceasta include, de asemenea, adresa IP a dispozitivului pe care îl utilizați în prezent pentru a vizita site-ul web. Acest lucru este stocat temporar într-un fișier jurnal.
Datele vor fi stocate pe server pentru o perioadă de maximum 80 de zile în scopul identificării și analizei unor posibile modele de atac și a altor intervenții ilegale. De îndată ce aceste date nu mai sunt necesare, ele vor fi șterse.
Adresa dvs. IP este procesată automat din motive tehnice și administrative referitoare la configurarea și stabilitatea conexiunii, pentru a optimiza site-ul web și experiența utilizatorului, pentru a garanta securitatea și funcționarea site-ului nostru web și pentru a putea, dacă este necesar, să urmărim eventualele atacuri ilegale asupra site-ului web.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod explicit, temeiul juridic pentru prelucrarea adresei IP și a altor date tehnice este art. 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Interesul nostru legitim decurge din interesul de securitate menționat mai sus și din necesitatea disponibilității neîntrerupte a site-ului nostru web. Nu putem trage nicio concluzie directă cu privire la identitatea dvs. în urma prelucrării adresei IP și a altor informații din fișierul jurnal.
În cazul în care intenționăm să folosim aceste informații în continuare, detaliile relevante pot fi găsite mai jos, în textul acestei politici de confidențialitate. În general, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza următoarelor temeiuri juridice:

 • În cazul în care obținem consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR servește drept temei juridic.
 • În cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract între dvs. și noi sau pentru a lua măsuri precontractuale relevante, art. 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR servește drept temei juridic.
 • În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși, cum ar fi obligațiile legale de stocare și păstrare, Art. 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR servește drept temei juridic.
 • În cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele noastre legitime sau interesele legitime ale unei terțe părți și dacă interesele, drepturile și libertățile dvs. fundamentale nu prevalează asupra primelor interese, prelucrarea datelor cu caracter personal este legitimată de art. 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.


3.2 Furnizarea activă a datelor cu caracter personal
Dacă decideți să utilizați anumite servicii, să comandați buletinul nostru informativ sau să intrați în contact personal cu noi, de exemplu prin e-mail, sau să utilizați zona protejată prin parolă sau magazinul nostru web, va trebui să vă solicităm alte date cu caracter personal, în special datele de contact. Aceste date sunt colectate în scopurile generale menționate în secțiunea 3.1 și sunt necesare pentru furnizarea și executarea serviciilor solicitate sau pentru a verifica dacă aveți dreptul de a le utiliza.
Este în întregime la latitudinea dumneavoastră dacă furnizați sau nu aceste date. Cu toate acestea, fără aceste informații, Klingspor nu va putea să vă furnizeze serviciul solicitat.

3.3 JavaScript și applet-uri JAVA
Pe site-ul nostru web pot fi utilizate JavaScript, cookie-uri sau applet-uri JAVA. Utilizarea acestor funcționalități poate fi dezactivată de dvs. prin ajustarea setărilor programului de navigare.

3.4 Cookie-uri
Utilizăm "cookie-uri" și pixeli de urmărire pe site-ul nostru web.
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt create automat de către browserul dvs. și stocate pe dispozitivul dvs. (laptop, tabletă, smartphone sau similar) atunci când vizitați site-ul nostru. Cookie-urile nu cauzează nicio deteriorare a dispozitivului dvs. și nu conțin viruși, troieni sau alte programe malware. Cookie-ul stochează informații care sunt legate de dispozitivul specific utilizat. Acest lucru nu înseamnă, totuși, că obținem cunoașterea directă a identității dumneavoastră.
Cookie-urile sunt utilizate în mai multe scopuri diferite. Numeroase cookie-uri sunt necesare deoarece anumite funcții tehnice ale site-ului web nu ar funcționa fără ele (de exemplu, funcția coșului de cumpărături sau afișarea video).
Alte cookie-uri servesc pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat. De exemplu, folosim "cookie-uri de sesiune" pentru a identifica dacă ați vizitat anterior pagini individuale ale site-ului nostru web. Cu toate acestea, folosim cookie-uri și pentru a înregistra statistici privind utilizarea site-ului nostru web și în scopul optimizării ofertei noastre. Aceste cookie-uri ne permit să identificăm automat faptul că ne-ați vizitat anterior atunci când accesați din nou site-ul nostru. În unele cazuri, cookie-urile pot fi, de asemenea, stocate pe dispozitivul dvs. de către companii terțe atunci când intrați pe site-ul nostru (cookie-uri terțe) în scopurile menționate mai sus.

Datele prelucrate prin cookie-uri sunt necesare în scopurile menționate mai sus pentru a proteja interesele noastre legitime și ale terților, în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR. Majoritatea browserelor acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, vă puteți configura browserul astfel încât să nu se stocheze niciun cookie pe computerul dvs. sau astfel încât să apară întotdeauna un mesaj înainte de a fi salvat un nou cookie. Dezactivarea completă a cookie-urilor poate însemna că nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru web. Cookie-urile sunt șterse automat după o perioadă de timp definită. Cu toate acestea, puteți șterge aceste module cookie înainte de acest termen prin intermediul setărilor de securitate ale browserului dumneavoastră.

În plus, folosim astfel de cookie-uri pentru măsurarea audienței pe internet, precum și în scopuri publicitare și de marketing; acest lucru se face parțial sub forma unor cookie-uri terțe (a se vedea descrierea pentru Google Analytics de mai jos).
Vi se va cere să vă dați acordul pentru cookie-uri atunci când accesați site-ul web. Utilizarea cookie-urilor și prelucrarea datelor corespunzătoare se realizează exclusiv pe baza consimțământului dvs. activ și se bazează pe art. 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR și pe secțiunea 15 din Legea germană privind telemedia, care trebuie interpretată în conformitate cu legislația europeană.

Pentru detalii cu privire la colectarea și prelucrarea datelor în contextul plasării și optimizării publicității și al analizei audienței pe internet, vă rugăm să consultați informațiile de mai jos privind utilizarea cookie-urilor și a pixelilor de urmărire în scopuri publicitare, în special descrierea serviciilor Google.

3.5 Reconcilierea datelor / divulgarea datelor
Vom transmite datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți numai dacă:

 • v-ați dat consimțământul expres în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR;
 • acest lucru este necesar pentru executarea unui contract cu dvs. în conformitate cu art. 6 (1) (b) din GDPR;
 • există o obligație legală de divulgare în temeiul art. 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR.

Datele divulgate pot fi utilizate de către partea terță numai în scopurile menționate. Dezvăluirea de date anonime (date care nu vă pot fi atribuite) către parteneri și sponsori este posibilă în orice moment, fără notificare prealabilă.

3.6 Drepturile persoanelor vizate
Aveți dreptul:

 • în conformitate cu art. 7 (3) din GDPR, să vă retrageți consimțământul în orice moment. Acest lucru ne-ar împiedica să mai putem prelucra în viitor orice date pe baza acestui consimțământ;
 • în conformitate cu art. 15 din GDPR, pentru a solicita informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi. În special, puteți solicita informații cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele dvs., perioada de stocare preconizată, existența unui drept de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării sau de opoziție la o astfel de prelucrare, existența unui drept de a depune o plângere, originea datelor dvs. în cazul în care aceste date nu sunt colectate de noi, precum și existența procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și, dacă este cazul, informații semnificative despre aceste detalii;
 • în conformitate cu art. 16 din GDPR, de a solicita, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete stocate de noi;
 • în conformitate cu art. 17 din GDPR, să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal stocate la noi, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, pentru respectarea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în conformitate cu art. 18 din GDPR , de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de dvs., în cazul în care prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii, în cazul în care nu mai avem nevoie de date, dar aveți nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale sau în cazul în care ați depus o obiecție la prelucrare în conformitate cu art. 21 din GDPR ;
 • în conformitate cu art. 20 din GDPR, să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să solicitați ca acestea să fie transferate către un alt operator și
 • în conformitate cu art. 77 din GDPR, să depună o plângere la o autoritate de supraveghere. În mod normal, aceasta ar fi autoritatea de supraveghere din statul membru în care vă aveți reședința obișnuită sau locul de muncă sau autoritatea de supraveghere din statul membru în care se află sediul societății noastre.

INFORMAȚII PRIVIND DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ DE OPOZIȚIE ÎN CONFORMITATE CU ART. 21 DIN GDPR
Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) din GDPR (prelucrarea datelor în interes public) sau pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR (prelucrarea datelor pe baza unui echilibru de interese); aceasta include crearea de profiluri (conform definiției de la articolul 4 alineatul (4) din GDPR) pe baza acestor dispoziții.
Dacă depuneți o obiecție, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă prelucrarea servește la stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
Dacă vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, vom înceta imediat prelucrarea. În acest caz, nu este necesar să specificați o situație specială. Acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri, în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct.
Dacă doriți să vă exercitați dreptul de opoziție, trimiteți un e-mail la adresa dpo@klingspor.de


De îndată ce scopul stocării nu mai există, vom șterge sau bloca datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, datele pot fi stocate în cazul în care acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în regulamentele UE, în legile sau alte reglementări la care suntem supuși. Acest lucru se poate aplica, de exemplu, în cazul datelor care trebuie stocate din motive comerciale sau de drept fiscal, cum ar fi datele de facturare pentru abonamente. Datele dvs. vor fi blocate sau șterse atunci când expiră o perioadă de stocare prevăzută de aceste reglementări, cu excepția cazului în care este necesară stocarea datelor în scopul încheierii sau executării unui contract.


4. Google

Utilizarea serviciilor Google descrise mai jos și utilizarea corespunzătoare a cookie-urilor are loc numai cu acordul dumneavoastră, pe care îl solicităm în mod expres la începutul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru.

4.1 Google Analytics
Pe site-ul nostru web folosim Google Analytics. în versiunile Universal Analytics și Google Analytics 4; un serviciu de analiză web al Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (denumit în continuare "Google"). Google Analytics utilizează "cookie-uri", adică fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. și care permit analiza utilizării site-ului web. Din punctul nostru de vedere, acestea sunt cookie-uri ale unor terțe părți.

Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea paginii noastre de internet (de exemplu, adresa IP a computerului care a accesat-o, ora accesării, URL-ul de referință și informații despre browserul și sistemul de operare utilizat) sunt de obicei transferate către un server Google din SUA și stocate acolo.

Prin utilizarea Google Analytics 4, folosim funcțiile ID utilizator și Google Signals.

ID utilizator: ID-ul de utilizator ne permite să atribuim un ID unic și permanent uneia sau mai multor sesiuni (și activităților din cadrul acestor sesiuni) și să analizăm comportamentul utilizatorilor pe diferite dispozitive.

Google Signals: Prin utilizarea Google Signals, Google colectează informații suplimentare în cazul în care utilizatorul a activat publicitatea personalizată în contul său Google. Aceste date sunt evaluate intern de către Google și apoi transmise utilizatorilor acestor servicii Google într-o formă anonimă și rezumată, sub formă de evaluare. Acest lucru ne permite să ne optimizăm serviciile și produsele, precum și măsurile noastre de publicitate.

În cadrul Google Signals, Google efectuează urmărirea între dispozitive dacă afișarea de publicitate personalizată este activată în contul Google al utilizatorului. Acest lucru înseamnă că anunțurile pot fi livrate către acești utilizatori în cadrul campaniilor de remarketing între dispozitive ca parte a Google Signals.

Google prelucrează aceste informații în numele nostru pentru a analiza utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitățile de pe site și pentru a ne furniza alte servicii asociate cu utilizarea site-ului web și a internetului, în scopul cercetării de piață și pentru proiectarea corespunzătoare a acestor pagini web.

Avem un contract de prelucrare a datelor cu Google în ceea ce privește utilizarea Google Analytics. În acest contract, Google afirmă că prelucrează datele în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și garantează protecția drepturilor persoanei vizate. Utilizăm numai Google Analytics și Google Analytics 4 cu anonimizarea IP activată. Acest lucru înseamnă că, în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau al altor părți la Acordul privind Spațiul Economic European, adresa IP a utilizatorilor este trunchiată de Google. Doar în cazuri excepționale adresa IP completă este transferată către un server Google din SUA și trunchiată acolo. Conform informațiilor furnizate de Google, adresa IP nu este îmbinată cu alte date de la Google.

Dacă este necesar, datele colectate vor fi transferate către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau dacă terții prelucrează datele în numele Google.

Perioada de depozitare: Datele trimise de noi și legate de cookie-uri sunt șterse automat după 2 luni (Google Analytics 4) și 14 luni (Universal Analytics). Acestea sunt cele mai scurte perioade de păstrare a datelor care pot fi stabilite. Ștergerea datelor a căror perioadă de păstrare a fost atinsă are loc automat o dată pe lună.

Puteți împiedica utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dumneavoastră. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu vă puteți bucura de toate funcționalitățile acestui site web. De asemenea, puteți împiedica transmiterea către Google a datelor generate de cookie referitoare la utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link. Linkul actual la momentul ultimei actualizări a acestei politici de confidențialitate este: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ca o alternativă la add-on-ul pentru browser, în special pentru browserele de pe dispozitive mobile, puteți împiedica colectarea datelor de către Google Analytics făcând clic pe acest link. Va fi setat un cookie de excludere care va împiedica colectarea viitoare a datelor dvs. atunci când vizitați acest site web. Cookie-ul de excludere este valabil numai în acest browser și numai pentru site-ul nostru web și este plasat pe dispozitivul dumneavoastră. Dacă ștergeți cookie-urile din acest browser, va trebui să setați din nou cookie-ul de excludere. Puteți găsi informații suplimentare despre confidențialitatea datelor în legătură cu Google Analytics în Ajutorul Google Analytics. Puteți găsi informații despre utilizarea datelor de către Google în Politica de confidențialitate a acestuia.

4.2 Urmărirea conversiilor Google Ads / remarketing
Sub rezerva consimțământului dvs. personal, folosim, de asemenea, urmărirea conversiilor Google Ads și remarketingul pentru a măsura și a îmbunătăți succesul măsurilor noastre de publicitate pe site-uri web externe. Beneficiul pentru dvs. în calitate de utilizator este posibilitatea de a afișa reclame de un interes mai mare pentru dvs.

Această publicitate este furnizată de Google prin intermediul "serverelor de anunțuri". Dacă sunteți direcționat către site-ul nostru web prin intermediul unui anunț Google, Google stochează un cookie pe clientul dumneavoastră. Durata acestor cookie-uri este în mod normal de 30 de zile. În mod normal, Google stochează ID-ul unic al cookie-ului sau setările dvs. de excludere ca valori de analiză pentru acest cookie.
Aceste cookie-uri permit Google să vă recunoască browserul de internet. Noi înșine nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter personal de la dumneavoastră în cadrul măsurilor publicitare menționate mai sus. Google ne furnizează doar analize statistice. Pe baza acestei analize putem identifica care dintre măsurile noastre publicitare sunt deosebit de eficiente. Noi nu primim alte date în urma utilizării materialelor publicitare; în special, nu putem identifica utilizatorii pe baza acestor informații.
Cu toate acestea, nu avem nicio influență asupra domeniului de aplicare și a utilizării ulterioare a datelor colectate de Google prin intermediul acestui instrument, iar informațiile pe care le oferim aici reflectă nivelul nostru de cunoștințe: Prin integrarea urmăririi conversiilor, Google primește informația că ați accesat partea relevantă a site-ului nostru web sau ați făcut clic pe unul dintre anunțurile noastre. Dacă sunteți înregistrat la un serviciu Google, Google poate atribui vizita dvs. la contul dvs. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Google sau nu v-ați conectat, este posibil ca Google să descopere, să prelucreze și să stocheze informații despre dvs. sau despre dispozitivele sau software-ul pe care îl utilizați.

Funcția de remarketing a Google ne permite să vă prezentăm anunțuri bazate pe interesele dvs. pe alte pagini web din rețeaua de publicitate Google (de exemplu, Google Search sau YouTube), după ce ați vizitat site-ul nostru. Interacțiunea dvs. pe site-ul nostru web este analizată în acest scop, de exemplu pentru a afla ce oferte vă interesează. Google stochează un număr sub formă de cookie în browserul dvs. și utilizează acest număr unic pentru a înregistra vizitele dvs. Acest număr este utilizat pentru a identifica în mod unic browserul web pe dispozitivul utilizat.

Puteți împiedica aceste proceduri de urmărire în mai multe moduri diferite: a) prin ajustarea corespunzătoare a setărilor browserului dvs., în special prin suprimarea cookie-urilor terților; b) prin instalarea plug-in-ului furnizat de Google utilizând următorul link: https://www.google.com/settings/ads/plugin; c) prin dezactivarea anunțurilor bazate pe interese ale companiilor care fac parte din campania de autoreglementare About Ads utilizând link-ul https://www.aboutads.info/choices, această setare fiind anulată atunci când ștergeți cookie-urile; d) prin dezactivarea permanentă în browserul Firefox, Internet Explorer sau Google Chrome utilizând link-ul https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Puteți găsi informații suplimentare despre confidențialitatea datelor la Google aici: https://policies.google.com/privacy?hl=ro și https://services.google.com/sitestats/ro.html. Alternativ, puteți vizita site-ul web al Network Advertising Initiative (NAI) la https://www.networkadvertising.org.

Google respectă Cadrul de protecție a confidențialității între UE și SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3 Google Tag Manager
Acest site web utilizează Google Tag Manager. Google Tag Manager este o soluție care permite gestionarea tagurilor (etichete – coduri de tracking) pe site-ul web cu ajutorul unei interfețe. Instrumentul Tag Manager în sine (care implementează etichetele) este un domeniu fără cookie-uri și nu înregistrează date cu caracter personal. Instrumentul determină activarea altor etichete care, la rândul lor, pot înregistra date în anumite circumstanțe. Google Tag Manager nu accesează aceste informații. În cazul în care înregistrarea a fost dezactivată la nivel de domeniu sau de cookie, această setare va rămâne valabilă pentru toate etichetele de urmărire implementate cu Google Tag Manager.

4.4 Google Maps
În calitate de utilizator al site-ului nostru web, aveți posibilitatea de a afișa pe o hartă distribuitorii colaboratori din zona dumneavoastră. Pentru afișarea hărții și a traseelor folosim Google Maps. Google Maps este un serviciu al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea Google Maps pot fi găsite la următorul link: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Pentru a afișa dealerii colaboratori din zona dvs. trebuie să specificați mai întâi o locație. În acest caz, ne bazăm pe prelucrarea datelor pe baza consimțământului pe care îl dați atunci când introduceți adresa. În acest context, adresa dumneavoastră IP nu este stocată de noi. Pentru a afla despre prelucrarea datelor efectuată de Google în afara sferei noastre de influență, faceți clic pe următorul link: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

5. YouTube

În cazul în care videoclipurile găzduite pe YouTube pot fi vizualizate pe site-ul nostru web, veți fi informat despre acest lucru și despre condițiile de utilizare YouTube atunci când mutați cursorul peste imaginea de previzualizare a videoclipului. Vă rugăm să rețineți că nu avem cunoștință despre conținutul datelor transmise atunci când un astfel de videoclip este accesat și nici despre utilizarea acestuia de către YouTube.

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Politica de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy?hl=ro


6. Legături cu rețelele sociale

Utilizăm plug-in-uri sociale pe site-ul nostru în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR pentru a crește profilul grupului nostru de companii și al produselor noastre. Scopul publicitar subiacent este considerat a fi un interes legitim în sensul GDPR.
Plug-in-urile nu stabilesc un contact direct de la browserul dvs. la serverele furnizorilor. Făcând clic pe plugin, utilizatorul este redirecționat către site-ul web al furnizorului. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor cu caracter personal pe site-urile web ale unor terți.
Următoarele plugin-uri de social media sunt disponibile pe site-ul nostru web:

Facebook și Instagram
Plugin-urile de socializare Facebook și Instagram ale Meta Platforms Ireland Limited, Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda, Europa (denumit în continuare "Meta") sunt utilizate pentru a permite o experiență mai personalizată.

Facebook
În acest scop, folosim un buton Facebook. Puteți recunoaște butonul după cunoscutul "f" pe un fundal gri sau albastru.
Atunci când accesați o pagină de pe site-ul nostru, nu se stabilește nicio conexiune cu serverele Meta. Cu toate acestea, atunci când faceți clic pe butonul "f", sunteți redirecționat către o pagină de Facebook a Meta.
Politica de confidențialitate: https://www.facebook.com/privacy/policy/

Instagram
Atunci când sunteți conectat la contul dvs. de Instagram, puteți conecta conținutul acestui site web la profilul dvs. de Instagram, făcând clic pe butonul Instagram. Acest lucru permite Meta să atribuie vizita dvs. pe site-ul nostru web contului dvs. de utilizator. Vă rugăm să rețineți că noi, în calitate de furnizor al site-ului web, nu avem cunoștință de conținutul datelor transmise sau de utilizarea acestora de către Meta.
Politica de confidențialitate: https://instagram.com/about/legal/privacy

Linked In
Furnizor: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
Politica de confidențialitate: https://ro.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing
Furnizor: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany
Privacy Policy: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy


7. Oxomi

OMI este un serviciu al scireum GmbH, Eisenbahnstr. 24, 73630 Remshalden. Politica de confidențialitate a scireum pentru OXOMI poate fi consultată la https://scireum.de/scireum/datenschutz/

Utilizăm OXOMI pentru a integra conținut media (cataloage, imagini de articole, videoclipuri, texte lungi, documente etc.) în site-ul nostru web și pentru a vi le prezenta. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este, prin urmare, art. 6 alin.1 lit. f DSGVO. Din motive tehnice, adresa IP este înregistrată de către scireum GmbH atunci când acest conținut este apelat. Adresa IP este ștearsă automat după 2 luni și nu este utilizată în alte scopuri comerciale decât prezentarea conținutului nostru web sau prelucrată în alt mod.