Cod de conduită Klingspor

Acest cod de conduită descrie în mod scurt și concis sistemul de valori fundamentale al Klingspor. Dacă vreodată nu știți cum să vă comportați într-o situație concretă, atunci acest cod de conduită vă va ajuta să găsiți un mod de acțiune adecvat.

Cine suntem

Klingspor este o întreprindere familială cu o tradiție de peste 120 de ani. Fondat în Germania, concernul Klingspor cuprinde în prezent peste 35 de întreprinderi de pe toate continentele.

O bază importantă pentru acest succes este cultura noastră corporativă, care se bazează pe următoarele pietre de temelie:

  • integritatea acțiunilor noastre
  • durabilitatea dezvoltării noastre
  • calitatea și siguranța produselor noastre
  • promovarea inovațiilor

 

Integritatea acțiunilor noastre

Integritatea și corectitudinea caracterizează politica noastră de afaceri și comportamentul nostru. Acest lucru înseamnă pentru fiecare angajat din întreaga lume că el / ea poate adera întotdeauna la următorul principiu, în caz de îndoială:

"Klingspor așteaptă întotdeauna o atitudine corectă și onestă de la muncitor până la directorul general, intern și extern!"

Respectarea legilor

Este de la sine înțeles pentru noi că respectăm legile aplicabile la nivel local, precum și toate directivele și instrucțiunile interne. Succesul de afaceri al Klingspor este posibil numai în cadrul concurenței loiale. Prin urmare, evităm orice comportament concurențial neloial, în special acorduri anticoncurențiale cu clienții, furnizorii sau concurenții, precum și orice încălcare a legii antitrust. Datorită legilor adesea largi, în special în ceea ce privește comunicarea cu concurenții, chiar și în cadrul asociațiilor, trebuie să se acorde o atenție deosebită faptului să nu fie schimbate din greșeală informații relevante pentru cartel 

Fără discriminare

Nu tolerăm nicio formă de discriminare bazată pe etnie, naționalitate, sex, cultură, rasă, vârstă, dizabilitate, credință religioasă sau orientare sexuală. Orice formă de hărțuire sexuală sau de batjocură este interzisă în concernul Klingspor.

Gestionarea responsabilă a proprietății firmei

Noi tratăm proprietatea Klingspor în mod responsabil, ca și cum ar fi a noastră, însă nu o folosim în scopuri private și nu o punem a dispoziția unor terțe părți. Excepțiile de la acest principiu necesită permisiunea prealabilă explicită a superiorului. În mod similar, informațiile interne ale firmei, în special toate secretele comerciale și de afaceri, pot fi utilizate, stocate sau duplicate numai pentru buna desfășurare a activității.

Evitarea conflictelor de interese

Conflictele de interese creează în mod regulat riscuri pentru firmă și pun adesea angajații afectați într-o situație personală care face dificilă luarea unei decizii corecte sau duce la impresia că este periclitat un comportament corect în interesul firmei. Prin urmare, dorim să evităm pe cât posibil de la început conflictele de interese. De aceea, în calitate de angajat Klingspor, nu participăm la activități secundare la concurenți, clienți sau furnizori și nu ne implicăm financiar la acestea (cu excepția cazului în care există o societate comercială la bursă sau există permisiunea superiorului).

În general relațiile de familie, personale sau financiare care pot influența în mod negativ procesul decizional obiectiv într-o situație concretă trebuie raportate superiorului pentru a decide cum trebuie procedat în acest caz.

În timpul orelor de lucru zilnice, fiecare angajat utilizează întreaga sa forță de muncă pentru firmă, ceea ce înseamnă că nu există activități secundare pentru alți angajatori și nici alte activități private.

Fără corupție

Noi, cei din concernul Klingspor, nu acceptăm corupția. Detalii și instrucțiuni privind comportamentul în caz de corupție pot fi găsite în politica noastră anticorupție, care este obligatorie în cadrul concernului Klingspor.

Chiar și cazurile de corupție locale relativ mici, pe lângă consecințele juridice locale, pot exista consecințe negative de anvergură pentru întregul concern, deoarece reputația Klingspor poate fi afectată la nivel mondial și pentru că, de ex. marii clienți internaționali încetează imediat colaborarea. Prin urmare, toți angajații și directorii generali ai concernului Klingspor trebuie să ia măsuri imediate și hotărâte împotriva oricărui incident de corupție și să întrerupă relația cu partenerii de afaceri corupți.

În legătură cu tema corupției, este de asemenea valabil că noi la Klingspor, pe baza poziției / funcției noastre respective, nu putem cere unui alt coleg, în special unui subordonat, să ne ofere servicii private sau să ne predea mărfuri în particular, pe care altfel nu l-am putea procura.

Securitate IT

În calitate de angajat al Klingspor, ne angajăm să respectăm măsurile de securitate și instrucțiunile departamentului IT de la sediul central din Haiger, pentru a preveni pierderea datelor și pentru protecția împotriva criminalității cibernetice.

În ceea ce privește aparatele folosite la servici, avem întotdeauna grijă să le folosim în mod responsabil pentru a evita pierderea sau deteriorarea fișierelor și a sistemelor informatice. În plus față de precauțiile generale, aceasta include, dacă este posibil, stocarea întotdeauna numai a datelor necesare efectiv pe dispozitivele portabile și ștergerea datelor vechi, care nu sunt necesare.

Noi respectăm legile privind protecția datelor, atât în ceea ce privește datele personale ale angajaților, cât și în ceea ce privește tratarea datelor unor terțe părți externe, cum ar fi de ex. clienții și furnizorii.

Sustenabilitatea dezvoltării noastre

Dezvoltarea noastră este durabilă atât din punctul de vedere al afacerii noastre, cât și al angajaților și filialelor noastre.

Comportamentul cu partenerii de afaceri

O dezvoltare durabilă poate fi realizată numai dacă înțelegem cum să câștigăm noi clienți și să construim o relație pe termen lung pentru succesul reciproc cu clienții existenți. Pentru a reuși aceasta, trebuie să se pună accent pe servirea permanentă și reușită a clienților noștri în toate procesele principale și secundare în cadrul întregului concern Klingspor. De asemenea, fiecare angajat din departamentele fără contact cu clienții trebuie să fie întotdeauna conștient de faptul că este indirect o verigă în lanțul de servire a clienților noștri. Acesta este motivul pentru care conceptul de serviciu pentru clienți se aplică nu numai clienților externi, ci și interni din cadrul concernului Klingspor resp. între departamente.

Noi ascultăm ce spun clienții noștri și le oferim răspunsuri clare și inteligibile. Răspundem cu promptitudine întrebărilor și dezvoltăm soluții proactive. Noi consiliem clienții noștri în mod fiabil și punem în aplicare promisiunile. În caz de noi provocări, ne străduim întotdeauna să găsim o soluție constructivă pentru client și pentru Klingspor.

De asemenea, obiectivul nostru este de a stabili un parteneriat pe termen lung cu furnizorii consacrați. Apreciem implementarea întotdeauna constructivă și profesională a acordurilor comune și căutarea împreună și constructivă a unor noi soluții. Ca și în cazul clienților noștri, comunicarea cu furnizorii trebuie să fie întotdeauna clară, obligatorie și concentrată pe prelucrarea în timp util a întrebărilor deschise.

Colaborarea în cadrul concernului Klingspor

Suntem convinși că nivelurile apropiate ale ierarhiei, accesul direct și în orice moment al angajaților la superiorii lor și fidelizarea pe termen lung a angajaților consacrați sunt premise esențiale pentru succesul pe termen lung și pentru a putea reacționa prompt solicitărilor în schimbare. 

Colaborăm în mod constructiv, respectuos și prin încredere reciprocă. Nu numai că reacționăm cu promptitudine la întrebările din partea colegilor, dar trebuie și să comunicăm deschis și sincer pentru a analiza și rezolva problemele.

În calitate de angajați Klingspor, acționăm și decidem într-un mod orientat spre obiectiv și responsabil. Suntem conștienți de faptul că colegii și superiorii depind de îndeplinirea de către noi a sarcinilor noastre în mod corect, în timp util și într-o manieră sigură.

Pentru o cultură a inovației de succes și a unei relații responsabile între noi, trebuie de asemenea să abordăm în mod responsabil și eșecurile dacă o măsură suficient de bine gândită și bine executată nu reușește.

Nu numai în țările și regiunile în care consumul de alcool etc. este interzis, este valabil principiul că în timpul orelor de lucru nu se consumă alcool etc.

În contextul dineurilor de afaceri și al evenimentelor similare, trebuie respectată și o reținere adecvată.

Comportamentul zilnic la servici

Comportamentul nostru față de partenerii de afaceri, colegi și angajați este întotdeauna politicos și corect. Suntem conștienți de faptul că aspectul și comportamentul nostru în ceea ce privește cuvântul și fapta modelează întotdeauna imaginea noastră și a Klingspor și, prin urmare, ne străduim întotdeauna să avem un aspect și comportament profesional care să reflecte valorile descrise în acest cod de conduită.

Standardele muncii

La Klingspor ne asigurăm că riscurile pentru oameni și poluarea mediului sunt evitate resp. reduse cât mai mult posibil și că resursele sunt folosite cu economie. Siguranța este prioritatea noastră, ceea ce înseamnă că toate produsele noastre respectă standardele de siguranță germane și internaționale. Pentru noi acest lucru înseamnă și că sunt respectate standardele de siguranță și de mediu în toate filialele noastre, în special în fabricile noastre, pentru a evita riscurile pentru angajații noștri.

Klingspor respinge orice formă de muncă a minorilor și de muncă forțată și nu le acceptă nici la partenerii de afaceri. În consecință, Klingspor sprijină, de asemenea, principiile care sunt ancorate în standardele de bază ale OIM (Organizația Internațională a Muncii).

Calitatea și siguranța produselor noastre

Klingspor este un furnizor de mijloace abrazive de calitate. Ne convingem clienții prin produse de înaltă calitate și prin serviciul nostru pentru clienți.

Calitatea produselor noastre este garantată de standardul nostru specific de producție și este independentă de filială. De aceea, respectăm în permanență procesele de producție stabilite în filialele individuale de producție și de confecționare. Îmbunătățirea și dezvoltarea în continuare a proceselor noastre de producție asigură astfel în același timp și calitatea produselor noastre.

Siguranța pentru utilizator este o cerință indispensabilă pentru toate produsele și tehnologiile noastre de producție. Prin urmare, acordăm o importanță deosebită apartenenței noastre la Organizația pentru Siguranța Uneltelor Abrazive (oSa) și salutăm intrarea tuturor celorlalți producători de mijloace abrazive în oSa.

Cultura inovației

Concernul nostru s-a putut dezvolta în istoria sa de peste 100 de ani într-unul dintre cei mai importanți producători de mijloace abrazive cu peste 35 de filiale la nivel mondial, deoarece este caracterizat printr-un spirit antreprenorial care are ca scop asigurarea dezvoltării durabile și permanente a concernului.

Acest lucru necesită gândire și acțiune inovatoare în toate nivelurile firmei. Aceasta include atât disponibilitatea noastră de a pune la îndoială existentul în mod constructiv, cât și deschiderea pentru a promova în mod prompt și activ schimbările semnificative.

Această cultură a inovației ne permite să oferim produse și soluții fiabile care să răspundă nevoilor clienților noștri, în contextul schimbărilor foarte rapide și al progresului tehnic permanent.

Încălcări de conformitate

Dacă observați că un angajat încalcă acest cod de conduită, atunci, dacă este posibil, mai întâi atrageți atenția cu amabilitate colegului dvs. Dacă încălcarea va fi repetată sau încălcarea este intenționată, vă rugăm să contactați superiorul dvs., direcțiunea locală, direcțiunea MKG sau un Compliance Officer. Dacă în mod excepțional acest lucru nu este posibil din motive personale, vă rugăm să utilizați procesul Ombuds.

Procesul Ombuds

Este în interesul Klingspor și al fiecărui angajat să remedieze neregulile existente și practicile de afaceri incorecte. De aceea încălcările de conformitate trebuie abordate în mod deschis și direct. Dacă în mod excepțional, din motive personale un angajat nu poate aborda deschis situația, orice angajat al concernului Klingspor poate contacta serviciul Ombuds într-o manieră confidențială și anonimă pentru a atrage atenția asupra practicilor de afaceri incorecte și neregulilor, fără a se teme de consecințe personale. Procedura Ombuds nu trebuie să fie abuzată pentru neregulile cotidiene dintre un angajat și superior.

Contactarea serviciului Ombuds este posibilă prin e-mail sau prin telefon. Contact: omb@klingspor.de Tel. +49 (2773) 922-388.

Direcțiunea fiecărei întreprinderi Klingspor trebuie să asigure că toți angajații sunt informați cu privire la rolul serviciului Ombuds precum și la datele de contact actuale ale acestuia.

Ultima actualizare: 09.11.2018