Clauze si Conditii Generale

Clauze şi Condiţii Generale de Comerţ

Termeni si Conditii generale de comert

2015

§ 1 Informaţii generale
Toate tranzactiile noastre se efectueaza exclusiv pe baza acestor conditii generale
de comert; conditiile contradictorii sau cele care se abat de la conditiile noastre de
afaceri, stabilite de catre partenerii nostri, nu vor fi acceptate, cu exceptia cazului in
care valabilitatea lor nu a fost confirmata in mod explicit, in scris, de catre Klingspor;
negocierile noastre contractuale nu vor fi astfel considerate drept o aprobare a conditiilor
contractuale ce se abat de la conditiile generale de comert. Aceste conditii vor fi,
de asemenea, considerate ca un acord cadru pentru toate tranzactiile efectuate intre
partile contractante.

§ 2 Incetarea obligatiilor
Oferta contractuala venita din partea Partii Contractante trebuie sa includa confirmarea
comenzii de la Klingspor. Contractul se considera incheiat in cazul in care marfurile
comandate de catre Partile Contractante sunt expediate si contravaloarea acestora este
achitata.

§ 3 Pretul
Toate preturile noastre sunt considerate ca fiind preturi franco, cu exceptia cazului in
care se specifica altfel. Cea mai mica valoare a comenzii pentru transportul gratuit al
marfii este 500 EUR pentru comenzile sub 500 EUR Cumparatorul poate opta intre a-si
organiza singur transportul si plata acestuia sau de a achita costul transportului organizat
de Klingspor. Comenzile sub 100 EUR se achita cash. Preturile de facturare sunt cele
valabile la data expedierii. Expedierile speciale sau exprese, facute la cererea clientului,
vor fi taxate suplimentar.

§ 4 Ambalarea, expedierea, transferul responsabilitatii
Ne rezervam dreptul de a aduce mici modificari cantitatii comandate, in functie de
conditiile de productie si de ambalare. Klingspor are dreptul sa isi aleaga in mod liber
partenerul cu care efectueaza serviciile de transport, cu exceptia cazului in care s-a
convenit altfel. Raspunderea ii revine Partii Contractante, odata cu livrarea bunurilor
catre expeditor sau transportatorul rutier de marfuri, din momentul in care produsele
parasesc depozitul Klingspor.

§ 5 Termenii de plata
Platile efectuate de catre Partile Contractante vor fi considerate ca realizate numai
incepand cu data la care banii sunt depusi in contul nostru. Daca Partea Contractanta
este in intarziere cu platile, avem dreptul de a percepe penalitati de intarziere, pentru
fiecare zi calendaristica. Acestea se calculeaza incepand din prima zi dupa termenul
stabilit, in cuantum de 0,15% pe zi din valoarea scadenta ramasa neachitata.

§ 6 Retragerea din parteneriat
In cazul in care exista motive intemeiate, precum cazul in care partea contractanta este
declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata in cazul ei procedura
de lichidare sau faliment sau refuzul unei proceduri de faliment din cauza activelor
insuficiente ale debitorului, si in cazul in care partea contractanta este in intarziere
cu plata, Klingspor se poate retrage din parteneriat. Daca Partea Contractanta este in
intarziere cu plata, Klingspor este absolvit de orice obligatii suplimentare precum prestare
de servicii sau livrari si va avea dreptul de a suspenda toate livrarile sau serviciile
neefectuate si de a solicita avansuri sau garantii, sau de a se retrage din parteneriat,
dupa stabilirea unui termen final suplimentar. In cazul in care Partea Contractanta -
fara a avea dreptul sa o faca - se retrage din parteneriat sau vrea sa anuleze conditiile
prezentului, Klingspor va avea dreptul de a alege intre a indeplini conditiile prezentului acord sau sa accepte anularea acestuia, in acest ultim caz Partea Contractanta fiind obligata sa plateasca prejudiciul suferit, in functie de alegerea facuta de Klingspor.

§ 7 Costurile de avertizare
In cazul in care Partea Contractanta este in intarziere cu platile, aceasta va fi obligata
sa acopere costurile de avertizare ale creditorului, costurile de realizare si cheltuielile
de judecata, daca este necesar.

§ 8 Perioadele de livrare
Termenul de livrare va curge din ziua in care se incheie acordul scris intre Klingspor si
client, cu privire la comanda si produs, incluzand toate detaliile tehnice. Termenul de
livrare se poate prelungi, in toate cazurile de forta majora, precum si in cazul unor evenimente
imprevizibile, care nu pot fi influenţate, cum ar fi tulburari de productie, un
blocaj in fabrica, o greva sau o intrerupere a alimentarii cu energie . In astfel de cazuri,
Partea Contractanta se poate retrage din parteneriat, dupa fixarea unui termen stabilit
in prealabil, intrucat dreptul la despagubire este exclus in mod explicit.

§ 9 Discrepanţe minore in ceea ce priveste serviciile
Modificarile minore ale obligaţiilor noastre, in ceea ce priveste serviciile si bunurile (de
exemplu, discrepanţe in culoare, aspect sau dimensiuni), pe care Partea Contractanta le
considera a fi tolerabile, se considera a fi aprobate in prealabil.

§ 10 Procedura de reclamaţie
Orice defecte care sunt observate in exterior vor fi notificate de catre Partea Contractanta
in termen de 3 zile de la primirea bunurilor. In cazul in care Partea Contractanta
observa orice defecte ascunse sau absenta caracteristicilor asigurate in termen de 3
zile, ea trebuie sa ne informeze despre ele in cel mai scurt timp posibil. Klingspor va
fi obligata sa le inlocuiasca sau sa efectueze reparatii in fabrica noastra, pentru toate
cazurile justificate. Daca oferta de inlocuire sau reparatie nu poate fi realizata in fabrica
noastra, ne rezervam dreptul de a alege daca sa reducem pretul de vanzare sau sa ne
retragem din parteneriat.

§ 11 Siguranţa in exploatare
Toate cererile vor fi excluse în caz de neglijenta minora. Existenta unei neglijente grave
sau minore va fi dovedita de catre partea vatamata Prin transmiterea de oferte, materiale
de informare, liste de preturi sau livrarea produse abrazive, sau prin consultari in
cadrul serviciului post-vânzare, noi nu garantăm pentru modul de utilizare sau metoda
de utilizare a produselor abrazive livrate, daca nu am fost de acord in mod explicit cu
ea, in scris. In fiecare caz, Partea Contractanta se asigura cu privire la conformitatea
produselor abrazive livrate, cu scopul propus de utilizare. Partea Contractanta isi va
asuma obligatia de a informa consumatorul final cu privire la utilizarea corecta si de a-l
avertiza cu privire la utilizarea necorespunzatoare, in cazul unei continuari a livrarii sau
in caz de eliminare.

§ 12 Asigurare in caz de retinere a proprietatii
Toate bunurile livrate raman in proprietatea noastra pana la efectuarea integrala a
platii. In cazul in care cumparatorul se comporta intr-o maniera neconcordanta cu conditiile
contractuale (ne referim aici in mod special la intarziere de plata), ne consideram
in masura sa cerem inapoierea marfurilor cumparate . Aceasta nu implica retragerea
noastra ca parte contractanta cu excepţia cazului in care exista un acord scris in acest
sens. In ceea ce priveste relivrarea de bunuri, avem dreptul de a percepe costuri de
transport si manipulare suplimentare. In caz de instrainare a bunurilor sau implicare a
tertilor, in special in cazul sechestrului, cumparatorul este obligat sa ii avertizeze pe
aceştia cu privire la faptul ca aceste bunuri sunt inca in proprietatea noastra si sa ne informeze despre acest lucru, imediat. Cumparatorul are obligatia de a asigura marfurilor conditiile corespunzatoare; in mod special, are obligatia de a se asigura impotriva pagubelor cauzate de foc, apa si furt.

§ 13 Cesiunea de creanţe, stingerea creantelor
Prin furnizarea de bunuri cu o rezerva de proprietate, cumparatorul atribuie deja creantele
fata de terţe persoane ca urmare a platii, in cazul in care cererile provin din vanzarea
sau prelucrarea produselor noastre pana in momentul in care cererile noastre sunt
platite in intregime. Creantele fata de noi nu se cesioneaza, fara consimtamantul nostru
explicit. Creanţele cu contra-pretentii, infirmate de catre noi, nu pot fi compensate.

§ 14 Legea aplicabila, jurisdictia Curtii
Se aplica legislatia romana, intrucat Conventia ONU privind vanzarea internationala
de bunuri, nu se aplica. Partile Contractante convin sa acorde competenţa instantelor
romsnedti. Klingspor isi rezerva dreptul de acţiune in locul managementului Partii
Contractante.

§ 15 Protecţia datelor, schimbarea de adrese, drepturi de autor
Partea Contractanta este de acord ca datele cu caracter personal, cuprinse in Contractul
Cumparare, sa fie pastrate de catre noi si prelucrate prin mijloace computerizate, acest
Contract este finalizat. Partea Contractanta trebuie sa ne informeze despre schimbare
a sediului social sau a punctului de lucru, pana in momentul incetarii obligatiilor
contractuale. In cazul in care refuza sa faca acest lucru, bunurile vor asemenea luate in
considerare ca fiind livrate, in cazul in care au fost trimise la data. Planurile, schitele
si alte baze tehnice, precum si modelele, cataloagele, pliantele, fotografiile si altele de
acest gen, raman in permanenta in proprietatea noastra cumparatorul nu va castiga
nici un drept de uz sau utilizare, sub nicio forma.

Klingspor Romania SRL
Nu ne asumam responsabilitatea pentru greselile de tipar.